AI za društveno slušanje

Kretanje kroz buku: Prevazilaženje prepreka u razumijevanju i efikasnom korištenju podataka društvenog slušanja.